Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Niemistö Leena

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 5.9 2018 kl. 13.00 EET

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Niemistö Leena
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Stockmann Oyj Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20180904151841_3

____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-09-03
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 4 761 Enhetspris: 4,2 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 4 761 Medelpris: 4,2 EUR

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka