Elena Stenholm blir direktör för Stockmanns Real Estate-affärsenhet

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 25.6.2018 kl. 15.00 EET

Elena Stenholm (född 1971), pol.mag., har utnämnts till direktör för Real Estate-affärsenheten och medlem av Stockmanns ledningsgrupp. Hon har senast tjänstgjort som kommersiell direktör på Finavia och dessförinnan som Citycons kommersiella direktör. Elena Stenholm börjar på Stockmann innan utgången av år 2018 och hon rapporterar till verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Elena Stenholm svarar för den helhetsomfattande utvecklingen av Stockmanns fastighetsaffärsverksamhet. På Finavia har Stenholm ansvarat för att utveckla och leda det kommersiella serviceutbudet samt för ett nära samarbete med de kommersiella aktörerna på Helsingfors-Vanda flygplats.

”Jag önskar Elena Stenholm varmt välkommen till Stockmann. Elena har en gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och affärsorienterade lösningar för handelsplatser i en internationell miljö”, säger verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Björn Teir, nuvarande direktör för Real Estate-enheten, övergår till ett annat bolag efter sommaren. Seppo Oksanen, kommersiell direktör för Real Estate-enheten, fungerar som tf. direktör tills Elena Stenholm inleder sitt arbete.

”Stockmann är en ikonisk aktör inom detaljhandeln och bolagets fastighetsutveckling är i ett intressant skede. Jag är glad över att medverka i Stockmanns förändringsresa och möta konsumenternas förändrade behov och trender”, säger Elena Stenholm.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka