Stockmann säljer sin fastighet Bokhuset

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 9.5.2018 kl. 15:00 EET

Stockmann har undertecknat ett avtal om att sälja sin fastighet Bokhuset i Helsinfors centrum till AEW Europe City Retail Fund till ett försäljningspris på 108,6 miljoner euro. Fastigheten övergår till den nya ägaren den 24 maj 2018. För Stockmann har försäljningen en positiv resultatinverkan på 7 miljoner euro samt en positiv kassaflödesinverkan på 108 miljoner euro.

”Vi är nöjda över att fastigheten får en stabil, pålitlig och professionell fastighetsägare. Bokhuset har ett utmärkt läge och en stark hyresgästmix, vilket bidrog till försäljningen av fastigheten", säger Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Bokhuset, som är planerat av arkitekten Alvar Aalto, har en uthyrningsbar totalyta på 8 861 kvadratmeter, och fastighetens största hyresgäster är Bonnier Books (Akademiska Bokhandeln), HOK-Elanto (Stockmann Delikatessen), Isku Invest (Sisustusmaailma) och Technopolis (UMA Esplanadi). Dessutom verkar flera andra affärs- och kontorshyresgäster i fastigheten.

Stockmann använder försäljningsintäkterna till återbetalning av sitt banklån som förfaller i juni 2018.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Björn Teir, direktör, Real Estate, tel. +358 50 553 5108

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka