År 2017 fortsatte Stockmann sitt ansvarsarbete som utvecklats väl - och utökar under år 2018 andelen ansvarsfulla alternativ i sitt eget märkesurval

År 2018 kommer Stockmann att fokusera på att inspirera sina kunder mer mångsidigt med ansvarsfulla alternativ. Varuhuset satsar speciellt på det egna varumärkesutbudets ansvar och på att minska dess miljöpåverkan. Den nyss publicerade samhällsansvarsöversikten berättar om arbetet som utfördes under år 2017.

Stockmann kommer i år att betydligt öka användningen av ansvarsfulla material såsom ekologisk bomull, lyocell och återvunna fibrer i sina egna varumärkeskollektioners dam-, herr- och barnkläder.

Än mer ekologisk bomull

Användningen av ansvarsfulla material har ökat snabbt. I Stockmanns egna varumärkens vårkollektioner uppgår andelen produkter som produceras av ansvarsfulla material till 30 % jämfört med en tiondel år 2017. Även Stockmanns egen Casa-kollektion, som består av produkter för hemmet, kommer på sommaren att utökas med ett lakanset av ekologisk bomull. Stockmann presenterar ansvarsfulla produkter för hemmet i sitt sortiment fram till början av april i en pop up-butik Helsingforsvaruhuset.

Av Lindex hela sortiment är 55 % av kläderna producerade av ansvarsfulla material och 95 % av bomullen var ansvarfullt producerad. År 2017 lanserade Lindex en upcycling-kollektion av uppsamlande Better Denim-produkter från tidigare år och en mer ansvarsfull Even Better Denim-kollektion, som producerats med betydligt mindre vatten, energi och kemikalier än tidigare.

Modeprodukter som belastar miljön mindre både i Stockmanns egna varumärken och i Lindex sortiment, identifieras genom en etikett eller genom omnämnande i produktinformationen på webben. Dessutom anger varumärket Design of Finland i Stockmanns egna varumärkesprodukter att produkten är designad i Finland, i Stockmanns egen Design Studio.

Förbrukningen av shoppingkassar minskade

Stockmann och Lindex satsade också på ansvarsfulla materialval i shoppingkassar och på att minska antalet kassar under det gångna året. Enligt bolagets åtagande om hållbar utveckling blev Stockmann shoppingkassar avgiftsbelagda i alla varuhus i Finland och i Riga i september. I Tallinn blev shoppingkassarna avgiftsbelagda från den 1 januari 2018. Efterfrågan på kassar har sjunkit med hundratusental per månaden och under Galna Dagar-kampanjen sjönk efterfrågan med hälften.

Lindex medverkar i initiativet One Bag Habit, som har som mål att minska konsumtionen av shoppingkassar och öka medvetenheten om shoppingkassarnas negativa miljöpåverkan. Initiativet inleddes i butikerna i Sverige i juni 2017, och från och med början av år 2018 i Finland.

Policyn för mänskliga rättigheter stärker ansvaret inom leveranskedjan

Respekterandet av mänskliga rättigheter innehar en central roll i Stockmannkoncernens värden och verksamhet. Stockmanns styrelse godkände i februari 2018 koncernens policy för mänskliga rättigheter. Stockmann förbinder sig att följa due diligence-policyn i enlighet med FN:s principer som styr företag och mänskliga rättigheter, för att kunna identifiera och förhindra negativa inverkningar på mänskliga rättigheter förorsakade av bolagets verksamhet. Policyn kompletterar Stockmanns uppförandekod (Code of Conduct) och är en fortsättning på Stockmanns långsiktiga arbete för sin leveranskedjas ansvar, transparens och spårbarhet.

Läs mer om Stockmanns ansvarsarbete på den senaste översynen av företagsamhetsansvar som ingår i Stockmanns årsredovisning.

För mer information:
Johanna Stenbäck, CSR-chef, tel. +358 9 121 3757

Tillbaka