Förändring i återbetalningen av Stockmanns långfristiga lån

STOCKMANN Oyj Abp, Nyhet för investerare 21.2.2018 kl. 13.30 EET

Stockmann Oyj Abp avtalade i november 2017 om omfinansieringen av sina långfristiga låneavtal med OP Företagsbanken Abp, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ), filial i Finland, DNB Bank ASA, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbandk AB (publ).

Som en förändring i villkoren för kreditfaciliteterna, framskjuts det första lånet som förfaller till betalning i mars 2018 till att förfalla till betalning i juni 2018. Lånebeloppet uppgick till 108,7 miljoner euro i slutet av året. Tillgångarna från de i november 2017 emitterade obligationerna minskade det första banklånets belopp från det ursprungligen avtalade beloppet på 150 miljoner euro.

Återstoden av kreditfaciliteterna förfaller i enlighet med det ursprungliga avtalet i januari 2021. Villkoren inkluderar en förpliktelse att återbetala lån för sammanlagt 150 miljoner euro innan januari 2019.

Närmare information:
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Centrala massmedia

Tillbaka