Stockmann utreder en eventuell försäljning av sin fastighet Bokhuset

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 2.1.2018 kl. 9.00 EET

Den Stockmannägda fastigheten Bokhuset i Helsingfors centrum har fr.o.m. den 1 januari 2018 helt övergått i utomstående partners bruk i och med att Stockmann Delikatessens affärsverksamhet såldes till S-gruppen.

Eftersom Stockmann inte längre idkar affärsverksamhet i fastigheten, har Bokhuset fr.o.m. den 31 december 2017 klassificerats som investeringsfastighet i bolagets balansräkning. Stockmanns styrelse har också beslutat att utreda en eventuell försäljning av fastigheten Bokhuset.

Bokhuset, som är planerat av arkitekten Alvar Aalto, har en uthyrningsbar totalyta på 8 861 kvadratmeter, och fastighetens största hyresgäster är Bonnier Books (Akademiska Bokhandeln), HOK-Elanto (Stockmann Delikatessen), Isku Invest (Sisustusmaailma) och Technopolis (UMA Esplanadi). Dessutom verkar flera övriga affärs- och kontorshyresgäster i fastigheten.

Utredningsarbetet i anslutning till en eventuell försäljning av köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg fortsätter.

Närmare information:
Björn Teir, direktör, Real Estate, tel. +358 50 553 5108

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka