Stockmann har slutfört avyttringen av Delikatessens affärsverksamhet i Finland

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 2.1.2018 kl. 8.30 EET

Försäljningen av Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland till den nya ägaren, S-gruppens andelsaffärer, förverkligades den 31 december 2017. Konkurrens- och konsumentverket godkände affären den 15 december 2017. Delikatesserna i Finland är stängda i dag den 2 januari och öppnar igen den 3 januari.

I affären ingick Stockmann Delikatessens hela affärsverksamhet och personal i Finland. Delikatesserna fortsätter som kvalitativa mataffärer i samtliga Stockmanns varuhus. I Finland inledde S-gruppens andelslag den 1 januari 2018 verksamhet i Stockmanns fastigheter som hyresgäster eller underhyresgäster. Stockmann fortsätter själv att bedriva Delikatessens affärsverksamhet i sina varuhus i Baltikum.

Affärspriset 27 miljoner euro erhölls i samband med förverkligandet av affären, och affären hade för Stockmann en positiv kassaflödeseffekt på cirka 20 miljoner euro. Närmare information om affären finns i börsmeddelanden publicerade den 30 juni 2017 och den 15 december 2017.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, utvecklingsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka