Nora Malin har utnämnts till Stockmanns utvecklingsdirektör

STOCKMANN Oyj Abp, Pressmeddelande 20.12.2017 kl. 14.00 EET

Nora Malin (f. 1975), pol.mag., har utnämnts till Stockmanns utvecklingsdirektör (Director, Corporate Development) fr.o.m. den 20 december 2017. Hon har tidigare verkats som koncernens kommunikationsdirektör. I sin nya roll svarar Nora Malin för koncernens strategiska utvecklingsprojekt, särskilt i anslutning till nya affärsverksamheter och tillväxtmöjligheter. Hon utvecklar även koncernens styrningssystem och strategiprocess.

"Vi vill investera mer i och öka resurserna för affärsutveckling och utforska nya idéer. Vårt mål är att skapa nya möjligheter att öka vår försäljning. Nora har varit involverad i flera koncernutvecklingsprojekt och har en utmärkt kompetens inom denna uppgift, säger verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Nora Malin fortsätter som medlem i ledningsgruppen och rapporterar till verkställande direktör Lauri Veijalainen. I ledningsgruppen är hennes ansvarsområden vid sidan av utveckling av affärsverksamheten fortsättningsvis företagskommunikation och CSR. Malin har varit i Stockmanns tjänst sedan år 2010 och verkat som koncernens kommunikationsdirektör sedan år 2013. Innan det jobbade hon med kommunikationsuppgifter hos Fiskars och Basware.

Anna Bjarland (f. 1972), pol.mag., har utnämnts till uppgiften Head of Communications, där hon leder kommunikationsavdelningen och svarar för pressrelationer. Hon har tidigare verkat som Stockmanns kommunikationschef.

Ekonomidirektör Kai Laitinen svarar i fortsättningen för investerarrelationer.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, utvecklingsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Centrala massmedia

Tillbaka