Stockmanns resultatinformation år 2018

STOCKMANN Oyj Abp, Finansiell kalender 19.12.2017 kl. 15.30 EET

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2017 publiceras den 14 februari 2018. Bolagets bokslut samt en elektronisk version av årsrapporten publiceras vecka 9.

Den ordinarie bolagsstämman är planerad att hållas den 22 mars 2018.

Delårsrapporterna för år 2018 publiceras enligt följande:
- delårsrapporten för januari–mars den 27 april 2018
- halvårsrapporten för januari–juni den 16 augusti 2018
- delårsrapporten för januari–september den 26 oktober 2018

Resultatinformationen publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska. Stockmann följer en 30 dagars tyst period före publiceringen av resultatinformationen.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka