Stockmann fortsätter att stöda Bangladeshavtalet (Bangladesh Accord)

Stockmann är fortsättningsvis engagerat i att förbättra brand- och byggnadssäkerheten i Bangladesh. Genom att underteckna ett övergångsavtal fortsätter Stockmann sitt stöd för en hållbar och trygg klädindustri i Bangladesh då det ursprungliga avtalet om Brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh upphör i maj 2018. Avsikten med övergångsavtalet är att färdigställa de identifierade förbättringskraven samt säkerställa övergången till en nationell övervakningsinstans senast innan utgången av maj 2021.

Fabrikerna som omfattas av avtalsinspektionerna i Bangladesh är till antalet över 1 600. Vid början av december 2017 uppgick den allmänna förbättringsutveckligen till 81 % för alla fabriker som avtalet gäller. I de 36 fabriker som tillverkar Lindex och Stockmanns egna märken, hade 89 % av problemen rättats.

Bangladesh är ett viktigt produktionsland för Stockmannkoncernen, särskilt beträffande Lindex kläder. År 2016 tillverkades 37 % av koncernens egna klädmärken i Bangladesh. Den lokala personalen i vårt eget inköpskontor i Dhaka i Bangladesh är dagligen i kontakt med produktionsenheterna och innehar en nyckelroll i att utveckla arbetsförhållanden och identifiera risker.

Stockmannkoncernen anslöt sig i maj 2013 som det första finska bolaget till avtalet om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh. Avtalet har som mål att utveckla säkra arbetsförhållanden för textilarbetare genom att t.ex. utföra oberoende säkerhetsinspektioner och renovera fabriksbyggnader. Avtalet har inletts av IndustriALL Global Union och UNI Global Union.

Läs mer: http://www.stockmanngroup.com/sv/stockmann-forband-sig-till-ett-avtal-om-forbattrande-av-brand-och-byggnadssakerheten-i-bangladesh

Närmare information:
CSR Manager Johanna Stenbäck, tel. +358 46 876 1529

Tillbaka