Konkurrens- och konsumentverket godkände försäljningen av Stockmann Delikatessen till S-gruppen

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 15.12.2017 kl. 12.10 EET

Konkurrens- och konsumentverket har godkänt att Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland säljs till S-gruppens tre andelslag och SOK. Verket förutsätter dock att Stockmann Delikatessen fortsätter sina inköp fram till slutet av år 2018 från Tuko Logistics.

Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland övergår till S-gruppen vid årsskiftet. Butikerna är stängda den 1–2 januari, och öppnar åter den 3 januari. Kunderna kan då, om de så önskar, använda Stockmanns stamkundskort eller S-Förmånskortet.

Fram till årsskiftet är Stockmann Delikatesserna öppna i normal ordning.

S-gruppens mål är att göra Delikatesserna till sina flaggskeppsbutiker, vars kvalitetskrav ligger på europeisk toppnivå och vars prisnivå minskar klart från den nuvarande.

Enligt SOK:s fältdirektör Arttu Laine fortsätter Delikatessens verksamhet till en början som förut, och större förändringar i butikerna syns under följande höst. Vid årsskiftet ligger fokus på ett smidigt vaktombyte.

– Flera produkters priser kommer att minska redan från årets början, lovar Laine.

– Nu börjar vi med iver planera förverkligandet av vårt utvecklingsmål. Sommarens och höstens publicitet har gett oss bra draghjälp i form av förslag och respons, fortsätter Laine.

– För Stockmann är det viktigt att våra kunder erbjuds Finlands bästa matbutik. Med hjälp av S-gruppen kommer Delikatessen att bli ännu mer attraktiv, säger Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen.

S-gruppen och Stockmann publicerade i slutet av juni ett meddelande gällande affären om Stockmann Delikatessen. Då informerade parterna att affären förverkligas i slutet av december om KKV godkänner den. En officiell anmälan om affären lämnades till KKV i augusti.

Enligt affären övergår Stockmanns Delikatesser i Helsingfors centrum, Hagalund samt i Itis och Jumbos köpcentrum till HOK-Elanto, i Åbo till Turun Osuuskauppa och i Tammerfors till Pirkanmaan Osuuskauppa. Samtidigt övergår Delikatessens kedjefunktioner till SOK, och Delikatessköket som producerar Stockmann Meals-mat till SOK:s dotterbolag S-Herkkukeittiö Oy. Stockmann fortsätter själv att bedriva Delikatessens affärsverksamhet i sina varuhus i Baltikum.

Delikatessens hela personal i Finland, dvs. ca 700 personer, övergår i S-gruppens tjänst som s.k. gamla arbetstagare, och Delikatesserna fortsätter verksamheten i samtliga Stockmannvaruhus.

Om affärens ekonomiska inverkan på Stockmann har berättats i ett börsmeddelande som publicerades den 30 juni 2017.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, Stockmann tel. +358 9 121 5062
Arttu Laine, fältdirektör, SOK tel. +358 10 76 81011

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka