Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Kaj-Gustaf Bergh

STOCKMANN Oyj Abp, Insynshandel 27.11.2017 kl. 14.45 EET

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Bergh Kaj-Gustaf Johan
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Stockmann Oyj Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20171127131743_3

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-11-24
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 93 Enhetspris: 4,776 EUR
(2): Volym: 105 Enhetspris: 4,778 EUR
(3): Volym: 128 Enhetspris: 4,778 EUR
(4): Volym: 170 Enhetspris: 4,804 EUR
(5): Volym: 264 Enhetspris: 4,784 EUR
(6): Volym: 22 332 Enhetspris: 4,615 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(6): Volym: 23 092 Medelpris: 4,62062 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-11-20
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 317 Enhetspris: 4,87 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 317 Medelpris: 4,87 EUR

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka