Stockmanns bärkassekampanj inbringade 311 765 donationer till förmån för Östersjön

Stockmanns bärkassekampanj i september var lyckad. I september valde endast ungefär var tredje varuhuskund en engångsbärkasse. Tidigare packades den största delen av inköpen i nya bärkassar. Den naturskonande förändringen berodde på att bärkassarna blev avgiftsbelagda, vilket trädde i kraft den 1 september på Stockmanns samtliga avdelningar, samt på kampanjen som uppmuntrade att låta bli att köpa en bäkasse.

Under kampanjen i september donerade Stockmann 5 cent för varje oköpt inköpskasse till förmån för WWF:s arbete för skyddandet av Östersjön. Sammanlagt 311 765 donationer registrerades under månaden. Vid vissa inköpstillfällen kan registreringen av donationerna ha blivit ogjorda, varför donationssumman har avrundats uppåt för att försäkra att en donation getts för alla oköpta kassar. Stockmanns slutliga donationssumma till förmån för WWF:s arbete för skyddandet av Östersjön är 20 000 euro.

Papperskassens popularitet har klart stigit i och med förändringen, vilket delvis förklaras med att det minsta alternativet i kassurvalet är en papperskasse. De små tunna plastpåsarna som tidigare delades ut över en miljon i varuhusen, har försvunnit ur urvalet, vilket har minskat på plastkassarnas åtgång betydligt. Stockmanns papperskassar är tillverkade av FSC-certifierat trä.

De hållbara bärkassarnas andel är tillsvidare liten, men åtgången har ökat samtidigt som nya attraktiva alternativ har hämtats till urvalet. I Delikatessen har en på våren lanserad hållbar bärkasse tillverkad av förnyelsebart sockerrör funnit sin plats i urvalet, och på varuhusets övriga avdelningar ökade Globe Hopes Martti-kasse under kampanjen sin popularitet med 35 % jämfört med föregående månad.

Vi tackar våra samtliga kunder för deltagande i kampanjen och diskussionerna i anslutning till ämnet.

Närmare information: 
Johanna Stenbäck, CSR Manager, tel. 046 876 1529

 

Tillbaka