Stockmann förhandlar om försäljningen av sin Nevsky Centre-fastighet

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 14.9.2017 kl. 17:45 EET

Med hänvisning till en artikel publicerad i tidningen RBC samt relaterade nyheter, bekräftar Stockmann att bolaget förhandlar med investeringsbolaget O1 Group om försäljningen av sitt köpcentrum Nevsky Centre i S:t Petersburg.

Stockmann betonar att inget beslut har gjorts om en försäljning av fastigheten, och att det varken finns visshet om förhandlingarnas slutresultat eller några detaljer om en eventuell försäljning.

Stockmann meddelade i sin delårsrapport den 28 oktober 2016, att bolagets styrelse hade beslutat att undersöka en eventuell försäljning av Nevsky Centre-fastigheten. Undersökningsprocessen har framskridit planenligt.

Bolaget kommer att publicera närmare information då beslut görs.

Närmare information: 
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka