Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Hienonen Jukka

STOCKMANN Oyj Abp, Insynshandel 29.8.2017 kl. 12.00 EET

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Hienonen, Jukka
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Stockmann Oyj Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20170828155701_2

____________________________________________

Transaktionens datum: 25.8.2017
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 10000 Enhetspris: 6,43143 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 10000 Medelpris: 6.43143 EUR

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka