Köp ingen kasse! Stockmann och WWF:s kampanj samlar medel för att skydda Östersjön

Vill du skydda världens hav? Dra ditt strå till stacken och låt bli att köpa en inköpskasse nästa gång du handlar! Stockmann inleder samarbete med WWF och donerar i september 5 cent varje gång kunden låter bli att köpa en ny plast- eller papperskasse till förmån för skyddandet av Östersjön.

För att minska på konsumtionen av inköpskassar och uppkomsten av plastavfall breddar Stockmann inköpskassarnas avgiftsbelagdhet till att gälla hela varuhuset fr.o.m. början av september. Samtidigt inleds en kampanj för skyddandet av Östersjön, under vilken Stockmann donerar 5 cent varje gång kunden låter bli att köpa en plast- eller papperskasse. Preferera alltså hållbara bärkassar eller återanvänd en tidigare köpt kasse.

Ännu mer ansvarsfulla bärkassalternativ med nytt utseende
Förändringen är en fortsättning på Stockmanns ansvarsarbete. Konsumtionen av plastkassar har minskats genom att hämta nya, mer ansvarsfulla kassalternativ till urvalet. I varuhusen finns till salu Globe Hopes hållbara bärkassar som är tillverkade av gamla reklamlakan och segel. I Stockmann Delikatessernas urval finns en rymlig och hållbar bärkasse, som till 85 % är tillverkad av förnyelsebart sockerrör. Andelen återvunnen plast har utökats i plastkassarna, vilka nu alla till minst 80 % består av återvunnet material. Papperskassarna är tillverkade av FSC-certifierat trä.

”Vi vill för vår del vara med om att stöda denna viktiga fråga, och vi söker ständigt efter sätt att minska på miljöpåverkningarna i vår verksamhet. Det nya och stiliga bärkassurvalet är en del av denna utveckling. Jag har tillit för att miljöfrågor står våra kunder nära hjärtat, och att de inser att minskandet på kassarna genom avgiftsbelagdhet är en bra sak för miljön”, poängterar Maiju Niskanen, direktör för Stockmann Retail.

Ingen plast – haven tackar
I dag är plastskräpet i haven ett av de snabbast växande miljöproblemen. I världens hav dumpas varje år miljoner ton plastavfall, och plastskräpet är ett allvarligt hot även i Östersjön. Det finns inget effektivt sätt att avlägsna plastskräpet från havet, därför kan vi bäst inverka på problemet genom att minska på användningen av plast.

”Var och en kan påverka. Det är viktigt att företagen erbjuder sina kunder konkreta möjligheter till miljövänliga åtgärder i vardagen. Köp ingen kasse är ett bra budskap, då det minskar på plastkonsumtionen i det dagliga livet. I stället för plastkassar finns det redan ett hållbart bärkassalternativ, och denna kampanj sporrar människor att ta dem i bruk i sin vardag”, säger WWF:s generalsekreterare Liisa Rohweder.

”Avgiftsbelagdheten är ett effektivt sätt att minska på konsumtionen av plastkassar, det är inte nödvändigt att köpa en ny kasse vid varje shoppingtillfälle. Vi förverkligar nu vårt löfte om att bredda avgiftsbelagdheten. Alla bärkassar har miljöpåverkningar, därför gäller avgifterna både pappers- och plastkassar. Vårt mål är att minska konsumtionen på samtliga kassar”, berättar Johanna Stenbäck, Stockmanns CSR-chef.

Förändringen till bärkassarnas avgiftsbelagdhet är en del av samhällsförbindelsen för hållbar utveckling, som Stockmann gjorde i oktober 2016. Bakom samhällsförbindelsen ligger målet för EU:s förpackningsavfallsdirektiv att minska konsumtionen av plastbärkassar och nedskräpningen av haven.

Samarbetskampanjen med WWF förverkligas i samtliga Stockmanns varuhus i Finland under perioden 1–30 september 2017. Även de partners, som är verksamma i varuhusens lokaler uppmuntras att övergå till avgiftsbelagda bärkassar.

Närmare information:
Johanna Stenbäck, CSR Manager, tel. 046 876 1529

De nya bärkassarna har fått ett stilig grafiskt utseende.

Tillbaka