Stockmann säljer Delikatessens affärsverksamhet till S-gruppen - Stockmann Delikatesserna fortsätter i alla varuhus

Stockmann Oyj Abp, Börsmeddelande 30.6.2017 kl. 8.30 EET

Stockmann och S-gruppen har kommit överens om en försäljning av Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland till S-gruppens andelsaffärer. Stockmann fortsätter att bedriva Delikatessens affärsverksamhet i sina varuhus i Baltikum. Stockmann Delikatesserna kommer att fortsättningsvis erbjuda kunderna förstklassig service och ett unikt urval av hög kvalitet i alla Stockmanns varuhus.

I köpet ingår hela Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland. Stockmann Delikatessens sex butiker övergår till HOK-Elanto, Andelslaget TOK (Turun Osuuskauppa) och Pirkanmaan Osuuskauppa. Delikatessens kedjefunktioner övergår till SOK och Delikatessköket som producerar Stockmann Meals-mat till SOK:s dotterbolag Meira Nova. Delikatessens hela personal i Finland, ca 800 anställda, övergår då köpet förverkligas till S-gruppens tjänst som s.k. gamla arbetstagare. Andelslagen blir betydande samarbetspartners till Stockmann Real Estate då de blir hyresgäster i Stockmannägda fastigheter och underhyresgäster i hyrda lokaliteter.

Förverkligandet av köpet förutsätter godkännande av Konkurrens- och konsumentverket. Ifall godkännande av konkurrensmyndigheterna erhålls under år 2017, skulle köpet kunna förverkligas den 31 december 2017. Den skuldfria köpesumman är 27 miljoner euro som betalas kontant då köpet förverkligas. Transaktionen har en positiv kassaflödeseffekt på cirka 20 miljoner euro för Stockmann. Stockmann bokför en försäljningsvinst av engångsnatur på uppskattningsvis 3 miljoner euro för köpet. Försäljningen förbättrar Stockmann-koncernens lönsamhet fr.o.m. år 2018.

”En lönsam tillväxt förutsätter strategiska val av Stockmann. Inom mathandeln har speciellt förändringar inom inköps- och logistikverksamheten påverkat Stockmann Delikatessens konkurrenskraft. Stockmann Delikatessen sammanslår sina krafter med S-gruppen, som har vilja och resurser att utveckla Delikatessen så att våra kunder i fortsättningen kan handla i Finlands bästa matbutiker”, säger verkställande direktör Lauri Veijalainen.

”Vårt mål är att göra Delikatesserna till S-gruppens flaggskeppsbutiker. Vi vill lägga ribban gällande kvalitet på europeisk toppnivå, och här spelar Delikatessens professionella personal en absolut central roll. Vi har mycket att lära av dem”, säger SOK:s fältdirektör Arttu Laine.

Stockmann Delikatessens omsättning i Finland utan Uleåborg uppgick till 127 miljoner euro år 2016 och rörelseresultatet var -11 miljoner euro. Dessa butikers andel var 25 procent av Stockmann Retails produktförsäljning och 12 procent av hela Stockmannkoncernens produktförsäljning.

Retails strategiska fokus på mode, skönhet och produkter för hemmet

Stockmann Retail-affärsverksamheten består av sex varuhus och stockmann.com nätbutiken i Finland samt två varuhus i Baltikum. Enligt sin strategi kompletteras Stockmanns eget produkt- och serviceutbud av partners som i Stockmannvaruhusen erbjuder bl.a. elektronik, böcker, leksaker och smycken samt i fortsättningen även mat.

"Efter noggrann utvärdering har Stockmann beslutat att i sina varuhus i Finland i framtiden fokusera på mode, skönhet och produkter för hemmet, där vi är hör till toppen i Finland och där vi har möjlighet att uppnå ett än starkare marknadsläge. Beslutet som nu gjorts bidrar till att uppnå vårt mål att Stockmann Retail gör ett positivt rörelseresultat år 2018", säger Lauri Veijalainen.

Stockmann Retail fortsätter Delikatessens affärsverksamhet i varuhusen i Baltikum enligt nuvarande modell. I Baltikum är livsmedlens andel av den totala försäljningen större än i Finland, och verksamheten är lönsam. För livsmedelsinköp och -affärsverksamhet svarar lokala enheter som fungerar som en del av varuhusen i Riga och Tallinn.

Resultatprognosen för år 2017 förblir oförändrad

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. förändringar i butiksnätverket och produktmixen. Den justerade rörelsevinsten förväntas bli bättre jämfört med år 2016.

Press- och analytikerträffar

Stockmann och S-gruppen ordnar på fredagen den 30 juni 2017 kl. 10.30 en finskspråkig pressträff i Savoy, Södra Esplanden 14, 7:e vån., Helsingfors. Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen och SOK:s fältdirektör Arttu Laine berättar om företagsköpet. Ingen registrering behövs.

Stockmann arrangerar på fredagen den 30 juni 2017 kl. 13.00 en webcast på engelska för analytiker och investerare där verkställande direktör Lauri Veijalainen och kommunikationsdirektör Nora Malin presenterar företagsköpet. Deltag genom att 5–10 minuter innan konferensen inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland, +358 (0)9 7479 0404
Sverige, +46 (0)8 5065 3942
Storbritannien, +44 (0)330 336 9412
USA, +1 719-457 1036

Webcastens kod: 1546697 

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka