Stockmann utvidgar sitt varumärkeslicensavtal i Ryssland

Stockmann Oyj, Abp, Pressmeddelande 30.6.2017 kl. 8.00

Stockmann Oyj Abp har gjort ett utvidgat avtal med AO Stockmann, dotterbolag till Reviva Holding Limited, om användningen av Stockmann-varumärket i Ryssland under åren 2018-2023. Reviva köpte Stockmanns dotterbolag och har ansvarat för Stockmannvaruhusens verksamhet i Ryssland fr.o.m. den 1 februari 2016. I samband med företagsköpet fick bolaget rätt att använda Stockmanns varumärke tom. år 2018.

Till följd av avtalet fortsätter Reviva att bedriva Stockmanns varuhus under det nuvarande varumärket i köpcentret Nevsky Centre och på andra ställen i Ryssland. Dessutom planerar bolaget att öka expandera användningen av Stockmann-varumärket till nya varuhus och butiker i Ryssland. Licensintäkterna förväntas inte ha någon betydande finansiell inverkan på Stockmann Oyj Abp:s resultat för åren 2017 eller 2018. Från och med år 2019 baseras licensavgiften på omsättningen i Revivas butiker under varumärket Stockmann i Ryssland.

Närmare information:

Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

STOCKMANN Oyj Abp

Tillbaka