Stockmanns bokslut och årsrapportering för år 2016 har publicerats

STOCKMANN Oyj Abp, Bokslut och verksamhetsberättelse 2.3.2017 kl. 12.00 EET

Stockmanns styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse samt utredning om förvaltnings- och styrningssystemet för år 2016 har publicerats som en del av Stockmanns årsrapportering på bolagets webbplats på adressen ar2016.stockmanngroup.com.

Stockmanns rapporteringshelhet består av fyra översikter:
- Affärsöversikten 'År 2016', som inkluderar en översikt om affärsverksamheterna och CSR-aktiviteterna
- Ekonomisk översikt, som inkluderar koncernens bokslut, moderbolagets bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen
- Förvaltningsöversikten, som inkluderar en utredning om förvaltnings- och styrningssystemet samt en utredning om löner och belöningar
- Samhällsansvarsöversikten, som i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) G4-riktlinjer presenterar resultaten i ansvarsarbetet

Översikterna finns tillgängliga på finska, svenska och engelska.

En tryckt version av affärsöversikten skickas till dem som finns på Stockmanns distributionslista. Översikten kan även beställas på bolagets webbplats. Den ekonomiska översikten och förvaltningsöversikten finns även som pdf-bilagor till detta meddelande.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmann 2016 CG SWE.pdf
Stockmann Ekonomisk översikt 2016.pdf


Tillbaka