Stockmannkoncernens försäljning i december och för hela året 2016

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.1.2017 kl. 13.30 EET

Stockmannkoncernens försäljning i december uppgick till 133,1 miljoner euro inom kvarvarande produktområden och verksamheter, vilket är 8,8 procent mindre än året innan.

Koncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter för hela året 2016 uppgick till 1 165,0 miljoner euro, och den totala försäljningen inklusive Hobby Hall var 1 239,5 miljoner euro. Försäljningen inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 5,3 procent.

”Under år 2016 fokuserade vi på att förbättra Stockmanns lönsamhet. Vi förnyade produkt- och varumärkesurvalen i våra varuhus, gjorde förändringar särskilt i lokalerna i varuhuset i Helsingfors centrum och minskade antalet prisdrivna kampanjer. Trots att förändringarna syns i form av en minskad produktförsäljning, har bruttomarginalen samtidigt förbättrats och service- och hyresintäkterna från våra partners har ökat. Modekedjan Lindex försäljning utvecklades bra särskilt under våren”, säger verkställande direktör Lauri Veijalainen.

”Julhandeln lyckades bäst i våra varuhus i Baltikum, där försäljningen av mode uppnådde en mycket god tillväxt. Som helhet minskade julförsäljningen jämfört med året innan, men denna försäljningsutveckling och de verkställda sparåtgärderna är tillräckliga för att vi ska uppnå vår resultatprognos. Stockmannkoncernen kommer efter två förlustbringande år att uppnå ett något positivt rörelseresultat för år 2016.”

Försäljningen i december 2016

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade i december med 8,8 procent och uppgick till 133,1 miljoner euro.

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 9,3 procent. Försäljningen ökade med 4,0 procent i Baltikum. Varuhusen i Tallinn och Riga genererade tillväxt. Försäljningen minskade med 11,2 procent i Finland. Försäljningen minskade mest i varuhuset i Uleåborg, som kommer att stängas i januari 2017.

Lindex försäljning minskade med 6,7 procent enligt jämförbara valutakurser. Julförsäljningen uppnådde inte målet särskilt i Finland och Sverige. På grund av den svaga svenska kronan minskade försäljningen i euro med 8,5 procent.

Försäljningen år 2016

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 5,3 procent och uppgick år 2016 till 1 165,0 miljoner euro.

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 9,5 procent. Försäljningen minskade med 10,9 procent i Finland och med 1,9 procent i Baltikum. Exklusive varuhuset i Uleåborg avtog försäljningsminskningen en aning efter sommaren.

Lindex försäljning minskade med 1,4 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade under första och andra kvartalet, men minskade under slutet av året. Försäljningen i euro minskade med 3,0 procent eller med 1,4 procent utan butikerna i Ryssland.

Försäljningen (exklusive moms) i december

12/2016
Me
Förändr.-%* 1-12/2016
Me
Förändr.-%*
Stockmann Retail, Finland 54,4 -11,2 449,6 -10,9
Stockmann Retail, utlandet 9,6 4,0 86,5 -1,9
Stockmann Retail, totalt 64,0 -9,3 536,1 -9,5
Lindex, totalt 69,1 -8,5 628,8 -1,4
Koncernen, Finland, totalt 62,3 -11,6 520,0 -9,9
Koncernen, utlandet, totalt 70,8 -6,3 645,0 -1,2
Stockmannkoncernen, totalt* 133,1 -8,8 1 165,0 -5,3

*Kvarvarande produktområden och verksamheter, dvs. exklusive detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken och produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör).

Stockmanns totala försäljning i december 2016 var 140,9 miljoner euro, inkluderande Hobby Hall. I december 2015 var försäljningen 173,7 miljoner euro inkluderande även detaljhandelsverksamheten i Ryssland samt produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från.

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka