Stockmann har slutfört avyttringen av Hobby Hall

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 2.1.2017 kl. 9.00 EET

Hobby Halls affärsverksamhet övergick den 1 januari 2017 till den nya ägaren, finska SGN Group. Affären förverkligades i enlighet med intentionsavtalet, om vilket informerades i ett börsmeddelande den 28 april 2016.

Affärspriset har ingen betydande effekt på Stockmanns resultat, men avyttringen förbättrar Stockmanns lönsamhet. I och med försäljningen av Hobby Hall koncentrerar Stockmann sig på sina huvudsakliga affärsverksamheter, vilka är Stockmann Retail (varuhusen och nätbutiken), Real Estate (fastighetsaffärsverksamhet) och Lindex.

Hobby Halls omsättning uppgick år 2016 till ca 72 miljoner euro. Rörelseresultatet för år 2016 rapporteras som en del av Stockmanns bokslutskommuniké som publiceras den 15 februari 2017. I och med affären övergick ca 150 Hobby Hall-anställda till SGN Group. Hobby Halls logistik- och lagerfunktioner övergick till Posti den 1 maj 2016.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850 

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka