Stockmannkoncernens försäljning i november 2016

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.12.2016 kl. 12.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade i november med 7,0 procent och uppgick till 90,9 miljoner euro.

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 11,5 procent. Försäljningen minskade med 13,1 procent i Finland och med 1,8 procent i Baltikum. Försäljningen utvecklades bäst i Rigavaruhuset och svagast i Uleåborgsvaruhuset.

Lindex försäljning var på fjolårets nivå enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade i Sverige och Baltikum, men minskade i synnerhet i Finland. Försäljningen i euro minskade med 2,7 procent.

Försäljningen (exklusive moms) i november

11/2016
Me
Förändr.-%* 1-11/2016
Me
Förändr.-%*
Stockmann Retail, Finland 35,5 -13,1 395,2 -10,8
Stockmann Retail, utlandet 6,8 -1,8 76,9 -2,6
Stockmann Retail, totalt 42,3 -11,5 472,1 -9,6
Lindex, totalt 48,6 -2,7 559,8 -0,4
Koncernen, Finland, totalt 40,8 -12,2 457,7 -9,7
Koncernen, utlandet, totalt 50,1 -2,3 574,2 -0,6
Stockmannkoncernen, totalt* 90,9 -7,0 1 031,9 -4,8

*Kvarvarande produktområden och verksamheter, dvs. exklusive detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken och produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör).

Stockmanns totala försäljning i november 2016 var 98,7 miljoner euro, inkluderande Hobby Hall. I november 2015 var försäljningen 118,0 miljoner euro inkluderande även detaljhandelsverksamheten i Ryssland samt produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från.

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka