Stockmannkoncernens försäljning i juni 2016

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.7.2016 kl. 13.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 4,6 procent och uppgick till 101,0 miljoner euro.

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade i juni med 14,0 procent. Försäljningen minskade med 16,3 procent i Finland där sommarreakampanjen inleddes senare än året innan. I varuhuset i Helsingfors centrum bidrog förnyelsearbetena, som fortsätter hela sommaren, för sin del till att försäljningen minskade. I Baltikum var försäljningen på fjolårets nivå.

Lindex försäljning ökade med 0,5 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade särskilt i Norge. Försäljningen i euro ökade med 2,0 procent.

Försäljningen (exklusive moms) i juni

6/2016
Me
Förändr.-%* 1-6/2016
Me
Förändr.-%*
Stockmann Retail, Finland 31,2 -16,3 214,6 -10,5
Stockmann Retail, utlandet 6,2 0,0 40,9 -3,8
Stockmann Retail, totalt 37,5 -14,0 255,5 -9,5
Lindex, totalt 63,6 2,0 303,1 3,4
Koncernen, Finland, totalt 37,8 -14,1 247,7 -9,2
Koncernen, utlandet, totalt 63,2 2,2 310,8 2,8
Stockmannkoncernen, totalt* 101,0 -4,6 558,5 -2,9

*Kvarvarande produktområden och verksamheter, dvs. exklusive detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken och produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör).

Stockmanns totala försäljning i juni 2016 var 106,6 miljoner euro, inkluderande Hobby Hall. I juni 2015 var försäljningen 129,7 miljoner euro inkluderande även detaljhandelsverksamheten i Ryssland samt produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från.

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, tf. verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka