Stockmann flyttar över en del av sina ICT-funktioner till Tech Mahindra

Genom ett långsiktigt samarbetsavtal effektiveras utvecklingen av innovativa ICT-lösningar för Stockmanns kunder, kostnaderna minskas samt ICT-tjänsterna harmoniseras och koncentreras.

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande, 2.11.2016 kl. 9.00 EET

Stockmann har undertecknat ett femårigt samarbetsavtal med Tech Mahindra om att producera Stockmanns ICT-tjänster. Som en del av arrangemanget koncentrerar Stockmann sina nuvarande applikationers underhålls- och utvecklingstjänster från över 20 leverantörer i flera länder till en och samma leverantör. Planen är att 33 anställda från Stockmanns egen ICT-funktion övergår i Tech Mahindras tjänst i samband med överlåtningen den 1 januari 2017. Målet för de planerade förändringarna är att minska de årliga IT-kostnaderna med ca 4 miljoner euro fr.o.m. år 2018.

”Samarbetsavtalet inleder en ny fas i utvecklingen av Stockmanns ICT-tjänster. Med hjälp av arrangemanget säkerställer vi en effektiv producering av tidsenliga tjänster för våra kunder i varuhusen och i nätbutiken. Tech Mahindra har ett brett kunnande i att globalt erbjuda digitala tjänster till kända bolag inom handelsbranschen. Vi är glada över att i fortsättningen kunna utnyttja denna sakkunskap till förmån för våra kunder”, säger Stockmanns IT-direktör Petteri Naulapää.

Stockmann behåller en ca 40 personer stark egen ICT-organisation som ansvarar för kontrollen av IT-portföljen samt utvecklingen av affärsverksamhetsprocesserna, applikationerna och digitala tjänster för kunderna.

Tech Mahindra är expert på digitala förändringar, konsultering och utveckling av affärsverksamheter, som erbjuder innovativa och kundnära IT-tjänster och -lösningar till över 825 kunder globalt. Bolaget är en del av den internationella Mahindrakoncernen, vars årliga omsättning uppgår till ca 17,8 miljarder amerikanska dollar och som har verksamhet i över 100 länder. Tech Mahindra har redan i över 10 år erbjudit IT-tjänster i Norden, och bolaget har för tillfället över 2 000 anställda som betjänar kunderna i regionen.

Närmare information:
Petteri Naulapää, IT-direktör, tel. 09 121 5377
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka