Stockmannkoncernens försäljning i oktober 2016

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 10.11.2016 kl. 11.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade i oktober med 7,2 procent och uppgick till 125,1 miljoner euro.

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 7,7 procent. Försäljningen minskade med 9,2 procent i Finland men ökade med 0,8 procent i Baltikum. Av varuhusen uppnådde Tallinnvaruhuset månadens bästa försäljningsutveckling.

Lindex försäljning minskade med 6,0 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade i Baltikum och Centraleuropa, men minskade på övriga marknader. Försäljningen i euro minskade med 6,6 procent.

Försäljningen (exklusive moms) i oktober

10/2016
Me
Förändr.-%* 1-10/2016
Me
Förändr.-%*
Stockmann Retail, Finland 60,4 -9,2 359,7 -10,6
Stockmann Retail, utlandet 11,9 0,8 70,1 -2,7
Stockmann Retail, totalt 72,4 -7,7 429,8 -9,4
Lindex, totalt 52,8 -6,6 511,1 -0,2
Koncernen, Finland, totalt 66,2 -8,6 416,9 -9,4
Koncernen, utlandet, totalt 59,0 -5,6 524,1 -0,4
Stockmannkoncernen, totalt* 125,1 -7,2 941,0 -4,6

*Kvarvarande produktområden och verksamheter, dvs. exklusive detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken och produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör).

Stockmanns totala försäljning i oktober 2016 var 131,8 miljoner euro, inkluderande Hobby Hall. I oktober 2015 var försäljningen 170,2 miljoner euro inkluderande även detaljhandelsverksamheten i Ryssland samt produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från.

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka