Stockmanns resultatinformation år 2017

STOCKMANN Oyj Abp, Finansiell kalender 5.12.2016 kl. 12.00 EET

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2016 publiceras den 15 februari 2017. Bolagets bokslut samt en elektronisk version av årsrapporten publiceras vecka 9.

Den ordinarie bolagsstämman är planerad att hållas den 23 mars 2017.

Delårsrapporterna för år 2017 publiceras enligt följande:
- delårsrapporten för januari–mars den 28 april 2017
- halvårsrapporten för januari–juni den 16 augusti 2017
- delårsrapporten för januari–september den 27 oktober 2017

Resultatinformationen publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska. Stockmann följer en 30 dagars tyst period före publiceringen av resultatinformationen.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka