Stockmann förbinder sig att minska antalet plastkassar

Stockmann vill vara en föregångare i miljöärenden och minskar för sin del uppkomsten av plastavfall och nedskräpningen. Vi inleder flera åtgärder i Stockmannvaruhusen för att minska antalet plastkassar under år 2017, och ökar informationen och kommunikationen om olika bärkassalternativ. Åtgärderna är en del av Stockmanns samhälleliga åtagande för hållbar utveckling.

Vi introducerar nya, mer ansvarsfulla bärkassalternativ

Vi förnyar och breddar urvalet av hållbara bärkassar i varuhusen. T.ex. under höstens Galna Dagar fanns Globe Hope-bärkassar som tillverkats av Stockmanns egna gamla utereklamlakan till försäljning. Tidigare har vi också sålt hållbara bärkassar tillverkade av gammalt segeltyg i Delikatessen. Bärkassar som tillverkats särskilt av återvinningsmaterial är ett bra alternativ till plastkassar, och därför vill Stockmann utöka sitt urval av hållbara bärkassar.

I Stockmanns Delikatesser introducerade vi som ett permanent alternativ plastkassar vilka till över 90 procent är tillverkade av återvinningsmaterial. Dessa plastkassar har testats under hösten. Även andra nya bärkassalternativ tillverkade av ansvarsfulla material hämtas till urvalet under år 2017. Samtidigt minskar vi urvalet av tunna plastkassar med de lägsta återanvändningsmöjligheterna.

Vi erbjuder alternativ till plastpåsar för frukt och grönsaker

Från och med november 2016 kan kunderna i samtliga Stockmanns Delikatesser kostnadsfritt vid sidan av tunna plastpåsar välja mellan biologiskt nedbrytbara pappers- och/eller plastpåsar för frukt och grönsaker. Dessutom finns återanvändbara frukt- och grönsakspåsar till försäljning. De nya alternativen har redan testats i vissa Delikatesser, och nu breddas urvalet till alla varuhus i Finland.

Vi breddar stegvis avgiftsbeläggningen av plastkassar

Ett effektivt sätt att minska konsumtionen av plastkassar är att avgiftsbelägga dem. En ny bärkasse behövs inte nödvändigtvis vid varje inköp. Plast- och papperskassarna har redan tidigare varit avgiftsbelagda i Stockmanns Delikatesser, och under år 2017 breddas denna praxis till att gälla även varuhusens konsumtionsvaror i syfte att minska användningen av plastkassar.

Utbudet av avgiftsfria tunna plastpåsar avslutas fr.o.m. början av år 2017 vid kassorna i Stockmanns Delikatesser och varuhusens dagligkosmetikavdelningar. En liten tunn plastpåse fås i fortsättningen i Delikatessens kassor endast då man ber om en. Utdelningen av de avgiftsfria Galna Dagar-plastkassarna i Delikatesserna avslutas också under år 2017.

”Vi söker hela tiden efter nya sätt att minska miljöinverkningarna från vår verksamhet, och i och med denna plastkassförnyelse minskar vi uppkomsten av plastavfall. Avfallssorteringsgraden är 99 procent i våra varuhus, och återvinningsgraden 71,5 procent. Vi återvinner bl.a. krympplast och annan förpackningsplast mycket noggrant”, berättar Stockmanns CSR Manager Johanna Stenbäck.

Stockmann har förbundit sig till det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling i syfte att minska på antalet plastkassar. Det Samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är baserad på EU:s förpackningsavfallsdirektivs (94/62/EY, det ändrade direktivet (EU) 2015/720) mål att minska konsumtionen av plastbärkassar till högst 90 kassar per invånare innan utgången av år 2019, och högst 40 kassar innan utgången av år 2025. I Finland förverkligas minskningarna via frivilliga förbindelser inom handelsbranschen i enlighet med ett avtal med Miljöministeriet och Finsk Handel.

Närmare information: CSR Manager Johanna Stenbäck, +358 46 876 1529

Tillbaka