Anna Salmi har utnämnts till Stockmanns direktör för kundskap, marknadsföring och digitala tjänster

STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 28.10.2016 kl. 8.00 EET

Anna Salmi (född 1979), EM, har utnämnts till Stockmanns direktör för kundskap, marknadsföring och digitala tjänster (Chief Customer Officer) samt till medlem av ledningsgruppen från och med den 28:e oktober 2016. I sin uppgift leder hon marknadsförings- och digitaliseringsfunktionen och rapporterar till verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Anna Salmi har sedan år 2015 varit i Stockmanns tjänst som direktör för Digital Retail-enheten. Innan detta verkade hon bl.a. som kommersiell direktör samt som försäljnings- och marknadsföringsdirektör för Aurinkomatkat och som direktör för Finnairs digitala marknadsföring.

”Stockmanns mål är att erbjuda sina kunder en högklassig shoppingupplevelse, där varuhusen och nätbutikerna binds samman på ett enkelt och smidigt sätt. Vi vill ännu starkare än tidigare berätta om vårt förnyande produkturval, via webben exponera hela utbudet i våra varuhus samt erbjuda våra kunder allt fler orsaker att besöka våra varuhus. Anna innehar en central roll i utvecklingen av dessa områden, och hon har en gedigen erfarenhet av digital marknadsföring och affärsverksamhet på webben”, säger verkställande direktör Lauri Veijalainen.

”Vi vill särskilt inom utvecklingen av tjänster utnyttja digitaliseringens möjligheter för att bättre svara på kundernas behov. Detta gäller också marknadsföringskommunikationen, där datans roll och övergång i en kontinuerlig kunddialog understryks. Jag är ivrig över denna nya utmaning, och jag tror på möjligheterna att utveckla våra funktioner och tjänster till våra kunders bästa”, säger Anna Salmi.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Anna Salmi, Chief Customer Officer, tel. +358 9 121 9459

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka