Stockmanns arbete för att dämpa klimatförändringen på en god nivå

Internationella investerares klimatinitiativ, Carbo Disclosure Project (CDP), publicerade den 25 oktober 2016 en bedömning om bolagens växthusgasutsläppsrapportering och kontrollnivå. Redan över 5 800 bolag världen runt rapporterar i CDP-förfrågningen. Stockmann arbetar långsiktigt för att dämpa klimatförändringen och har som en del av sitt ansvarsarbete deltagit i CDP-klimatförändringsrapporten sedan år 2011.

Stockmanns resultat i CDP-klimatförändringsrapporten 2016 var fortsättningsvis på en god nivå. Stockmann gör årligen en koldioxidfotavtrycksberäkning och svarar på basen av den på CDP-klimatförfrågningen. En dämpning av klimatförändringen och uppställandet av utsläppsmål innehar även i fortsättningen en central roll i Stockmanns ansvarsarbete och miljöstrategi.

Förfrågningens bedömning uppdelades i år enligt en ny, strömlinjeformad vitsordsskala (A, A-, B, B-, C, C-, D, D-). Stockmanns vitsord B för år 2016 var gott. År 2015 var Stockmanns vitsord 94 B. Vitsordet återspeglar omfattningen av bolagets svar (disclosure), bedömningen av miljörisker och -påverkan i anslutning till bolaget (awareness), verkställda åtgärder för att dämpa klimatförändringen (management) samt ibruktagandet av bästa praxis inom miljöledningen (leadership). Vitsordet B berättar att bolaget har bedömt sin miljöinverkan och vidtagit åtgärder för att dämpa klimatförändringen.
 

Närmare information:
CDP Climate Change Report 2016, Nordic Edition (på engelska)
Stockmanns koldioxidfotavtryck
csr@stockmann.comVitsordsskala i CDP-rapporten / CDP Nordic.
 

Tillbaka