Stockmannkoncernens försäljning i september och Galna Dagar-kampanjen i oktober 2016

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 17.10.2016 kl. 15.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade i september med 10,7 procent och uppgick till 82,5 miljoner euro.

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 11,9 procent beroende på färre prisdrivna kampanjer än i fjol och pågående renoveringar. Försäljningen minskade med 13,5 procent i Finland och med 2,9 procent i Baltikum.

Lindex försäljning minskade med 9,6 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade i Baltikum men minskade på huvudmarknaden i de nordiska länderna. Minskningen följde utvecklingen på modemarknaden i Sverige (Stilindex) som minskade med 8,2 procent huvudsakligen beroende på det exceptionellt varma vädret. Försäljningen i euro minskade med 9,8 procent.

Galna Dagar-kampanjen i oktober
Galna Dagar-kampanjen hölls i Stockmanns varuhus och nätbutik den 12–16 oktober 2016. En ny Galna Dagar-nätbutik lanserades, och antalet beställningar ökade betydligt under kampanjens gång. Den sammanlagda jämförbara kampanjförsäljningen minskade med 2 procent. Försäljningen minskade med 2 procent i Finland och var på fjolårets nivå i Baltikum. I Finland stod kosmetik för den starkaste försäljningen och i Baltikum livsmedel.

”Efter en tuff septembermånad är vi rätt nöjda med resultatet vi uppnådde under Galna Dagar-kampanjen. Trots vissa förändringar i kampanjutbudet, var försäljningen nära fjolårets nivå, med över 1,4 miljoner kassakvitton i varuhusen och över en miljon besökare i den förnyade nätbutiken, vilket resulterade i en bra nätförsäljningstillväxt. Detta är ett gott utgångsläge för årets sista kvartal, som innehar en avgörande roll i Stockmanns resultat för hela året,” säger verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Försäljningen (exklusive moms) i september

9/2016
Me
Förändr.-%* 1-9/2016
Me
Förändr.-%*
Stockmann Retail, Finland 28,3 -13,5 299,3 -10,9
Stockmann Retail, utlandet 5,7 -2,9 58,2 -3,3
Stockmann Retail, totalt 34,0 -11,9 357,5 -9,7
Lindex, totalt 48,5 -9,8 458,4 0,6
Koncernen, Finland, totalt 33,5 -12,1 350,7 -9,5
Koncernen, utlandet, totalt 49,0 -9,6 465,1 0,3
Stockmannkoncernen, totalt* 82,5 -10,7 815,8 -4,2

*Kvarvarande produktområden och verksamheter, dvs. exklusive detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken och produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör).

Stockmanns totala försäljning i september 2016 var 87,9 miljoner euro, inkluderande Hobby Hall. I september 2015 var försäljningen 111,7 miljoner euro inkluderande även detaljhandelsverksamheten i Ryssland samt produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från.

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka