Stockmannkoncernens försäljning i augusti 2016

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.9.2016 kl. 10.30 EET

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter ökade i augusti med 0,2 procent och uppgick till 86,8 miljoner euro.

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 5,1 procent. Försäljningen ökade inom det största produktområdet mode, men minskade inom de övriga produktområdena. Försäljningen minskade med 6,7 procent i Finland. I varuhuset i Helsingfors centrum bidrog förnyelsearbetena, som fortsatte hela sommaren, för sin del till att försäljningen minskade. I Baltikum ökade försäljningen med 4,1 procent tack vare ett gott resultat i såväl Tallinn- som Rigavaruhuset.

Lindex försäljning ökade med 2,2 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade i alla nordiska länder, speciellt i Norge. Försäljningen i euro ökade med 4,1 procent.

Försäljningen (exklusive moms) i augusti

8/2016
Me
Förändr.-%* 1-8/2016
Me
Förändr.-%*
Stockmann Retail, Finland 28,5 -6,7 271,0 -10,6
Stockmann Retail, utlandet 5,5 4,1 52,5 -3,4
Stockmann Retail, totalt 34,0 -5,1 323,5 -9,5
Lindex, totalt 52,7 4,1 409,8 2,0
Koncernen, Finland, totalt 34,9 -5,3 317,2 -9,3
Koncernen, utlandet, totalt 51,8 4,3 416,1 1,6
Stockmannkoncernen, totalt* 86,8 0,2 733,3 -3,4

*Kvarvarande produktområden och verksamheter, dvs. exklusive detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken och produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör).

Stockmanns totala försäljning i augusti 2016 var 92,9 miljoner euro, inkluderande Hobby Hall. I augusti 2015 var försäljningen 106,1 miljoner euro inkluderande även detaljhandelsverksamheten i Ryssland samt produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från.

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka