Lauri Veijalainen har utnämnts till Stockmanns verkställande direktör

STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 12.9.2016 kl. 8.30 EET

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har utnämnt Lauri Veijalainen till Stockmanns nya verkställande direktör fr.o.m. den 12 september 2016. Lauri Veijalainen (född 1968), NaK, MBA, har verkat som Stockmanns tf. verkställande direktör sedan april 2016 och innan dess som ekonomidirektör sedan augusti 2015. Han inledde år 2010 sin karriär på Stockmann som utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamheter.

”Stockmann är redo att fortsätta sin helomvändning, vilket redan syns i koncernens ekonomiska resultat. Vi har två framgångsrika och vinstbringande enheter; Lindex och fastighetsaffärsverksamheten. Nu fokuserar vi på att förbättra köpupplevelsen, försäljningen samt lönsamheten i varuhusen. Som ett slutresultat av den omsorgsfulla valprocessen konstaterade styrelsen att Lauri Veijalainen har de bästa förutsättningarna för denna uppgift. Han besitter en mångsidig erfarenhet av detaljhandel och fastighetsaffärsverksamhet, har ett starkt ekonomiskt kunnande, och han har under de senaste månaderna visat sin förmåga att genomföra betydande förändringar inom Stockmann. Jag är övertygad om att Lauri är den rätta personen att sporra personalen till toppresultat”, säger styrelseordförande Jukka Hienonen.

”Stockmann har affärslokaler på de bästa platserna i Finland och Baltikum, ett varumärke som väcker passion samt en ny och klar fokusering. Med hjälp av dessa styrkor har vi alla förutsättningar att återvända varuhusverksamhetens resultat till lönsamhet år 2018. Vi vill utveckla Stockmanns varuhus samt nätbutiken som stöder dem till ett unikt inköpsställe för mode, mat, skönhet och heminredning. Jag väntar med iver på att föra Stockmann framåt med raska steg och på att som team med mina kunniga arbetskamrater uppnå resultat tillsammans”, säger Lauri Veijalainen.

Närmare information:
Jukka Hienonen, styrelseordförande, tel. +358 50 388 9670
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 46 876 1648
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 400 612 414

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jukka Hienonen
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka