Stockmannkoncernens försäljning i juli 2016

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.8.2016 kl. 08.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 9,7 procent och uppgick till 88,0 miljoner euro.

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade i juli med 13,8 procent. Försäljningen minskade med 15,3 procent i Finland. I varuhuset i Helsingfors centrum bidrog förnyelsearbetena, som fortsätter hela sommaren, för sin del till att försäljningen minskade. I Baltikum minskade försäljningen med 6,5 procent.

Lindex försäljning minskade med 7,1 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen minskade pga. lägre besökarantal och en exceptionellt stark försäljning året innan. Försäljningen i euro minskade med 6,9 procent.

Försäljningen (exklusive moms) i juli

7/2016
Me
Förändr.-%* 1-7/2016
Me
Förändr.-%*
Stockmann Retail, Finland 27,8 -15,3 242,4 -11,0
Stockmann Retail, utlandet 6,2 -6,5 47,0 -4,2
Stockmann Retail, totalt 34,0 -13,8 289,5 -10,0
Lindex, totalt 54,0 -6,9 357,1 1,7
Koncernen, Finland, totalt 34,6 -13,4 282,3 -9,7
Koncernen, utlandet, totalt 53,5 -7,1 364,3 1,2
Stockmannkoncernen, totalt* 88,0 -9,7 646,6 -3,9

*Kvarvarande produktområden och verksamheter, dvs. exklusive detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken och produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör).

Stockmanns totala försäljning i juli 2016 var 92,8 miljoner euro, inkluderande Hobby Hall. I juli 2015 var försäljningen 121,1 miljoner euro inkluderande även detaljhandelsverksamheten i Ryssland samt produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från.

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, tf. verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka