Mikko Huttunen har utnämnts till Stockmanns personaldirektör

STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 12.8.2016 kl. 7.59 EET

Mikko Huttunen (född 1968), EM, har utnämnts till Stockmanns personaldirektör och medlem av ledningsgruppen. Mikko Huttunen har senast tjänstgjort som personaldirektör på Rovio Entertainment och dessförinnan haft flera personalledningspositioner inom t.ex. GE Healthcare, Cargotec och Nokia. Mikko Huttunen börjar på Stockmann den 15 augusti 2016 och han rapporterar till tf. verkställande direktör Lauri Veijalainen.

”Jag önskar Mikko Huttunen varmt välkommen till Stockmann. Mikko har en lång och gedigen erfarenhet av affärsdriven HR-verksamhet och kunnande om förändringsprocesser i organisationer. Mikko innehar en central roll i att ytterligare stärka vår kundorienterade verksamhet”, säger tf. verkställande direktör Lauri Veijalainen.

”Jag kommer till ett unikt bolag vars personal dagligen möter tiotusentals kunder. Jag ser fram emot att vara med om att förnya bolaget samt att utveckla och stöda Stockmanns personal i dessa stora förändringar”, säger Mikko Huttunen.

Tf. personaldirektör Katri Koro övergår i annan arbetsgivares tjänst.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, tf. verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
tf. verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka