Stockmannkoncernens försäljning i maj 2016

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.6.2016 kl. 13.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade i maj med 2,7 procent och uppgick till 97,7 miljoner euro.

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 12,6 procent. Försäljningen i Finland minskade med 13,9 procent, med minskning i alla varuhus. I varuhuset i Helsingfors centrum bidrog förnyelsearbetena, som fortsätter hela sommaren, för sin del till att försäljningen minskade. I Baltikum minskade försäljningen med 3,9 procent.

Lindex försäljning ökade med 6,8 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade särskilt på huvudmarknaderna Sverige och Norge samt i Baltikum. Försäljningen i euro, exklusive Ryssland, ökade med 4,8 procent. De sista Lindexbutikerna i Ryssland stängdes i maj.

Försäljningen (exklusive moms) i maj

5/2016
Me
Förändr.-%* 1-5/2016
Me
Förändr.-%*
Stockmann Retail, Finland 32,1 -13,9 183,4 -9,4
Stockmann Retail, utlandet 5,5 -3,9 34,6 -4,5
Stockmann Retail, totalt 37,5 -12,6 218,0 -8,6
Lindex, totalt 60,2 4,8 239,5 3,8
Koncernen, Finland, totalt 39,1 -11,4 209,9 -8,3
Koncernen, utlandet, totalt 58,6 4,2 247,6 3,0
Stockmannkoncernen, totalt* 97,7 -2,7 457,5 -2,5

*Kvarvarande produktområden och verksamheter, dvs. exklusive detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken och produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör).

Stockmanns totala försäljning i maj 2016 var 104,8 miljoner euro, inkluderande Hobby Hall samt Lindex butiker i Ryssland. I maj 2015 var försäljningen 126,7 miljoner euro inkluderande även detaljhandelsverksamheten i Ryssland samt produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från.

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, tf. verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka