Stockmannkoncernens försäljning i april 2016

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.5.2016 kl. 12.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter ökade i april med 26,8 procent och uppgick till 118,5 miljoner euro. Ökningen berodde på timingen av Stockmanns Galna Dagar-kampanj. År 2016 hölls Galna Dagar-kampanjen i april i stället för i mars såsom år 2015.

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter ökade i april med 57,5 procent tack vare Galna Dagar-kampanjen. I Finland ökade försäljningen med 77,0 procent beroende på timingen av kampanjen. I Baltikum minskade försäljningen med 3,3 procent. Stockmann Retails sammanslagna försäljning i mars och april minskade med 5,9 procent.

Lindex försäljning ökade med 3,2 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade särskilt på huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland. Försäljningen i euro, exklusive Ryssland, ökade med 0,2 procent.

Försäljningen (exklusive moms) i april

4/2016
Me
Förändr.-%* 1-4/2016
Me
Förändr.-%*
Stockmann Retail, Finland 58,2 77,0 151,3 -8,3
Stockmann Retail, utlandet 10,2 -3,3 29,1 -4,6
Stockmann Retail, totalt 68,4 57,5 180,5 -7,8
Lindex, totalt 50,1 0,2 179,3 3,5
Koncernen, Finland, totalt 63,9 67,2 170,8 -7,5
Koncernen, utlandet, totalt 54,6 -1,1 188,9 2,6
Stockmannkoncernen, totalt* 118,5 26,8 359,8 -2,5

*Kvarvarande produktområden och verksamheter, dvs. exklusive detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken och produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör).

Stockmanns totala försäljning i april 2016 var 125,3 miljoner euro, inkluderande Hobby Hall och Lindex butiker i Ryssland. I april 2015 var försäljningen 136,9 miljoner euro inkluderande även detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä samt produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från.

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, tf. verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka