Långsiktigt ansvarsarbete för ökad transparens

Stockmann har förbundit sig att arbeta för en hållbar framtid och erbjuda sina kunder ansvarsfulla shoppingupplevelser. Vårt samhällsansvarsarbete täcker hela värdekedjan från tillverkning av produkterna till butiksfunktioner och avfallsåtervinning. En spårbar och transparent inköpskedja av mode är ett av prioriteringsområdena i Stockmanns ansvarsarbete.

Leverantörs- och fabrikslistan har breddats till accessoarer

Vid tillverkningen av Stockmanns egna klädmärken fästs speciell uppmärksamhet på en ansvarsfull produktion och på inköpskedjans transparens. Produkterna beställs av varuleverantörer vars fabriker är BSCI-auditerade. Under år 2015 gjordes i de fabriker som tillverkar Stockmannkoncernens egna klädmärken sammanlagt 142 BSCI-auditeringar, 91 Accord-granskningar samt 116 auditeringar i produktionsländerna vilka verkställdes av de egna inköpskontoren.

År 2014 publicerade Stockmann som första finländska modeföretag en leverantörs- och fabrikslista för sina egna klädmärken. Listan uppdateras årligen, och den täcker nu 99 procent av leverantörerna och fabrikerna för våra egna modemärken baserat på inköpspris. Fabrikslistan har under året breddats till att omfatta leverantörer av accessoarer, dvs. skor, väskor och handskar. Samtliga egna modemärkesprodukter är även märkta med uppgifter om ursprungslandet.

Nya CSR-mål för åren 2016–2018

I början av året godkändes Stockmanns CSR-strategi för åren 2016–2018. CSR-strategins prioriteringar har sammanfattats till fem väsentliga delområden inom affärsverksamheten: kunder, personal, produkter, miljö samt ekonomi och administration. Varje område har uppställda mål, med vilka ansvarsarbetets utveckling uppföljs. Centrala mål är bl.a. inspirera kunderna till att göra ansvarsfulla val, minskning av livsmedelssvinnet i Stockmann Delikatesserna, fastigheternas energieffektivitetsmål, minskning av logistikutsläpp samt utveckling av personalens kunskap och arbetssäkerhet. En transparent inköpskedja och produktsäkerhet är även i fortsättningen prioriteringar inom Stockmanns ansvarsarbete.

Stockmann har i sin årsrapportering övergått till kombinerad rapportering. I affärsverksamhetsöversikten för år 2015 presenteras Stockmanns ansvarsarbetesstyrning, värdeskapande för intressentgrupper samt exempel om ansvarsprojekt. Samhällsansvarsöversikten innehåller en noggrannare översikt om resultaten från Stockmanns ansvarsarbete i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) G4-rapporteringsdirektivet. Bekanta dig med översikterna på adressen ar2015.stockmanngroup.com

Ytterligare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. 09 121 3558

Fabrikslistan för Stockmanns egna modemärken:
www.stockmanngroup.com/sv/ansvarsfull-leveranskedja

Tillbaka