Stockmanns bokslut och årsrapportering för år 2015 har publicerats

STOCKMANN Oyj Abp, Bokslut och verksamhetsberättelse 23.2.2016 kl. 10.00 EET

Stockmanns bokslut 2015 samt en separat utredning om förvaltnings- och styrningssystemet har publicerats som en del av Stockmanns årsrapportering 2015 på bolagets webbplats på adressen ar2015.stockmanngroup.com.

Stockmanns rapporteringshelhet består av fyra översikter:
- Affärsöversikten 'År 2015', som inkluderar en översikt om affärsverksamheterna och CSR-aktiviteterna
- Bokslutet, som inkluderar koncernens bokslut, moderbolagets bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen
- Förvaltningsöversikten, som inkluderar en utredning om förvaltnings- och styrningssystemet samt en utredning om löner och belöningar
- Samhällsansvarsöversikten, som i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) G4-riktlinjer presenterar resultaten i ansvarsarbetet

Översikterna finns tillgängliga på finska, svenska och engelska.

En tryckt version av affärsöversikten skickas till dem som finns på Stockmanns distributionslista. Översikten kan även beställas på bolagets webbplats. Bokslutet och förvaltningsöversikten finns även som pdf-bilaga till detta meddelande.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmann Bokslut 2015.pdf
Stockmann förvaltning 2015.pdf


Tillbaka