Verkställande direktör Per Thelin lämnar Stockmann

STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 4.4.2016 kl. 9.30 EET

Per Thelin och Stockmann Oyj Abp:s styrelse har tillsammans beslutat att Per Thelin avgår från sin tjänst som Stockmanns verkställande direktör den 4 april 2016. Thelin har varit Stockmanns verkställande direktör sedan november 2014.

Styrelsen har inlett en rekryteringsprocess av en ny verkställande direktör. Ekonomidirektör Lauri Veijalainen har utnämnts till Stockmanns tillförordnade verkställande direktör.

”Den nya strategin fastställdes i december 2014. Efter det har de överenskomna strategiska åtgärderna – särskilt avyttringarna av varuhusen i Ryssland och Seppälä – verkställts planenligt. Vi har tagit i bruk en ny bolagsstruktur som består av Stockmann Retail, Real Estate samt Lindex och alla dessa tre enheter utvecklas vidare. Jag vill på hela styrelsens vägnar tacka Per Thelin för hans viktiga insats i förverkligandet av Stockmanns strategi och för att ha skapat en bra grund för bolagets framtida framgång”, säger styrelseordförande Jukka Hienonen.

”Vi har sedan slutet av år 2014 åstadkommit en betydande förändring inom Stockmanns verksamhet. Detta har varit ett teamwork där hela ledningen och vår personal tillsammans har jobbat för ett gemensamt mål: att vända Stockmann tillbaka till lönsamhet. De förändringar som har gjorts möjliggör att Stockmann kan inleda nästa strategiska fas som fokuserar på nya tillväxtmöjligheter och flerkanaliga kundupplevelser”, säger Per Thelin.

Närmare information:
Jukka Hienonen, styrelseordförande, tel. +358 50 388 9670
Nora Malin, direktör, koncernkommunikation, tel. +358 400 612 414

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jukka Hienonen
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Cetrala massmedia

Tillbaka