Stockmannkoncernens försäljning i mars och Galna Dagar-kampanjen i april 2016

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.4.2016 kl. 16.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade i mars med 26,9 procent och uppgick till 84,0 miljoner euro. Förändringsprocenten är inte jämförbar, minskningen berodde på timingen av Galna Dagar-kampanjen i Finland. I år ordnades kampanjen i april istället för i slutet av mars såsom året innan. Under de tre första veckorna i mars var koncernens jämförbara försäljning på fjolårets nivå.

”Lindex stabila utveckling fortsatte i mars med tillväxt särskilt på sin huvudmarknad Sverige. Stockmannvaruhusens jämförbara försäljning vände mot en mer positiv riktning. Under månadens tre första veckor ökade försäljningen inom mode, kosmetik och produkter för hemmet. Dessa produktområden hade också en positiv försäljningstrend under Galna Dagar-kampanjen, som fortsätter att locka kunder och uppnådde över en miljon kundtransaktioner under fem försäljningsdagar. På grund av annorlunda kampanjtiming åren 2015 och 2016 är försäljningssiffran för hela månaden inte jämförbar”, säger Stockmanns tf. verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Försäljningen i mars per enhet

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 46,2 procent i mars och med 1,1 procent under månadens tre första veckor. I Finland minskade försäljningen med 50,9 procent beroende på timingen av Galna Dagar-kampanjen. Under de tre första veckorna i mars minskade försäljningen med 1,6 procent. I Baltikum, där kampanjen bägge åren ordnades i april, minskade försäljningen med 1,4 procent.

Lindex försäljning var på fjolårets nivå enligt jämförbara valutakurser. Påsken försvagade månadens försäljning något, men försäljningen ökade trots detta i Sverige, Estland och Lettland. Försäljningen i euro minskade med 2,5 procent, eller ökade med 1,9 procent exklusive Ryssland.

Galna Dagar-kampanjen i april

Galna Dagar-kampanjen hölls i Stockmanns varuhus och nätbutik den 6–10 april 2016. Kampanjens jämförbara försäljning minskade med 3 procent. I Finland minskade försäljningen med 3 procent, och i Baltikum med 1 procent. Kampanjförsäljningen ökade inom produtkområdena mode och kosmetik men minskade inom livsmedel. Försäljningen i nätbutiken ökade betydligt jämfört med året innan.

Försäljningen (exklusive moms) i mars

3/2016
Me
Förändr.-%* 1-3/2016
Me
Förändr.-%*
Stockmann Retail, Finland 30,6 -50,9 92,9 -29,7
Stockmann Retail, utlandet 6,5 -1,4 18,9 -5,3
Stockmann Retail, totalt 37,0 -46,2 111,9 -26,5
Lindex, totalt 47,0 1,9 129,2 4,9
Koncernen, Finland, totalt 35,2 -47,5 106,7 -27,2
Koncernen, utlandet, totalt 48,7 1,9 134,4 4,2
Stockmannkoncernen, totalt* 84,0 -26,9 241,1 -12,5

*Kvarvarande produktområden och verksamheter, dvs. exklusive detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken och produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör).

Stockmanns totala försäljning i mars 2016 var 90,3 miljoner euro, inkluderande Hobby Hall. I mars 2015 var försäljningen 150,0 miljoner euro inkluderande även detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä samt produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från.

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, tf. verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka