Stockmann säljer Hobby Halls affärsverksamhet till finska SGN Group

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 28.4.2016 kl. 7.59 EET

Stockmann informerade i december 2014 att bolaget fokuserar på att utveckla varumärkena Stockmann och Lindex samt sin fastighetsaffärsverksamhet. Försäljningen av Hobby Hall slutför Stockmanns strategiska mål att avstå från verksamhet som ligger utanför kärnaffärsverksamheten.

Stockmann har undertecknat ett avtal om att sälja Hobby Halls affärsverksamhet till finska SGN Group. Affären förverkligas den 31 december 2016 och affärsverksamheten överflyttas den 1 januari 2017. Affärspriset uppskattas inte ha någon betydande effekt på Stockmanns resultat. Affären täcker Hobby Halls tillgångar och skulder samt hela affärsverksamheten fr.o.m. överlåtelsedagen förutom logistikfunktionerna. Försäljnings- och stödfunktionspersonalen i samtliga Hobby Halls verksamhetsställen övergår till SGN som gamla arbetstagare i och med att affären förverkligas.

”Vi är glada över att ha hittat en stark och engagerad inhemsk köpare för Hobby Hall. SGN Group vill utveckla Hobby Hall till en lönsam och modern aktör inom näthandeln. Samtidigt kan Stockmann i enlighet med sin strategi fokusera på att utveckla varumärkena Stockmann och Lindex samt sin fastighetsaffärsverksamhet”, säger tf. verkställande direktör Lauri Veijalainen.

”Hobby Hall är ett känt varumärke med en bred kundkrets och en populär nätbutik. Vi tror starkt att dessa egenskaper kombinerade med den solida SGN Groups långsiktiga verksamhet och kunnande hämtar fördelar till bägge bolagen. Vi vill nu bygga på vårt kunnande inom partihandeln och som stöd för det starka köpmanssamarbetet bygga en flerkanalig affärsverksamhet, som stärker sin ställning i människornas vardag och i de finländska hemmen” säger SGN Group:s verkställande direktör Sam Nieminen.

Stockmann har dessutom avtalat om att Hobby Halls logistikfunktioner fr.o.m. den 1 maj 2016 övergår till Posten. Avtalet inbegriper Hobby Halls varulagerfunktioner, nätbutikens logistikfunktioner såsom leveranser och varureturneringscenter, samt varuleveranser till Hobby Halls butik i Rosendal i Vanda. Samtliga Hobby Halls lagerarbetare övergår till Posten som gamla arbetstagare.

Hobby Halls omsättning uppgick år 2015 till 86 miljoner euro och bolagets rörelseresultat var -5,7 miljoner euro. Hobby Hall sysselsatte i slutet av år 2015 ca 340 personer, varav ca 130 jobbade inom lagerfunktionerna. Stockmann rapporterar Hobby Halls resultat som en del av segmentet Stockmann Retail i sin ekonomiska rapportering år 2016. Hobby Halls tillgångar rapporteras i balansräkningen som tillgångar som innehas för försäljning.

SGN Group är ett år 1933 grundat starkt och framåtskridande familjebolag inom den finländska handelsbranschen. Till verksamhetsområdena hör sportprodukter, produkter för hem och fritid, lantbruk, miljövård, industrimaskiner samt maskiner för snötillverkning och -upprätthållning. Koncernen har betydande affärsverksamhet även i Ryssland och Sverige. Till bolaget hör Agritek Oy, Kessu Oy, S.G. Nieminen Oy, SGN Sportia Oy, SGN Sportecom Oy, SGN Tekniikka Oy, SSF Spraying Systems Finland Oy, Sumeko Oy, Team Sportia AB och Truebell Finland Oy. SGN Groups omsättning är 154 miljoner euro och sysselsätter ca 200 personer. Koncernens huvudkontor finns i Vanda. http://www.sgn.fi/

Ytterligare information
Lauri Veijalainen, Stockmann, tf. verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, Stockmann, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558
Sam Nieminen, SGN Group, verkställande direktör, tel. +358 40 552 7040
Helena Peltola, SGN Group, kommunikationschef, tel. +358 50 561 5895

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
tf. verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka