Stockmann Delikatessernas fiskdiskar erbjuder ansvarsfulla alternativ

Stockmann Delikatesserna satsar på kvalitet, färskhet och ansvarsfullhet i sina fiskdiskar. Vi prioriterar certifierade fisk- och skaldjursprodukter i våra sortimentval.

Fiskdiskarna i Stockmann Delikatesserna i Finland fick år 2012 det internationella miljöcertifikatet för fiskprodukter Marine Stewardship Council (MSC). MSC-certifierad fisk är utländsk vildfisk som är ansvarsfullt fångad utan att riskera fiskbestånden och vars ursprung går att spåra. Vi väljer alltid i första hand, enligt utbud, MSC-certifierade fiskprodukter till vårt fisksortiment.

I våra beslut angående fisksortimentet beaktar vi även rekommendationerna i WWF:s Fiskguide. Till fisksortimentet i Stockmann Delikatesserna väljs i första hand i Fiskguiden grönmärkta, rekommenderade fiskarter och i andra hand gulmärkta arter. Vårt mål är att inte sälja arter som är rödmärkta och klassade som arter som bör undvikas enligt WWF:s Fiskguide. I vårt färskfisksortiment finns längre endast en rödmärkt art: tropiska räkor. Enligt tillgång erbjuder vi även dessa certifierade. Försäljningen av övriga rödmärkta fiskarter har avslutats i våra betjäningsdiskar.

I Stockmann Delikatesserna säljs inte överhuvudtaget fisk- och skaldjursarter som i Finland är klassade som hotade eller riskerade. Vi vill främja den ansvarsfulla fiskhandeln genom att enligt tillgång satsa på inhemsk fisk. I Stockmann Delikatessernas sortiment ingår t.ex. hälsosam, inhemsk och miljövänligt producerad Benella Regnbågsforell. Till sortimentet är även snart på kommande den inhemska och hållbart producerade fiskprodukten Järki särki (mört).

Tillbaka