Stockmannkoncernens försäljning i februari 2016

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 10.3.2016 kl. 15.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade i februari med 2,9 procent och uppgick till 72,1 miljoner euro. Koncenens totala försäljning i februari var 77,9 miljoner euro. På grund av skottåret hade februari en försäljningsdag fler än året innan.

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 10,4 procent. Försäljningen ökade inom kosmetik, men minskade mest inom området produkter för hemmet. I Finland minskade försäljningen med 11,0 procent och i Baltikum med 6,5 procent. Stockmann sålde sin varuhusverksamhet i Ryssland den 1 februari 2016.

Lindex försäljning ökade med 3,2 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade särskilt inom huvudmarknaderna Sverige och Norge. Försäljningen i euro ökade med 2,7 procent, eller med 5,0 procent exklusive Ryssland.

Försäljningen (exklusive moms) i februari

2/2016
Me
Förändr.-%* 1-2/2016
Me
Förändr.-%*
Stockmann Retail, Finland 28,9 -11,0 % 62,4 -10,8 %
Stockmann Retail, utlandet 5,4 -6,5 % 12,5 -7,2 %
Stockmann Retail, totalt 34,2 -10,4 % 74,8 -10,2 %
Lindex, totalt 37,9 5,0 % 82,2 6,7 %
Koncernen, Finland, totalt 33,0 -10,0 % 71,5 -10,0 %
Koncernen, utlandet, totalt 39,1 4,0 % 85,6 5,6 %
Stockmannkoncernen, totalt* 72,1 -2,9 % 157,1 -2,1 %

*Kvarvarande produktområden och verksamheter, dvs. exklusive detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken och produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör).

Stockmanns totala försäljning i februari 2016 var 77,9 miljoner euro, inkluderande Hobby Hall. I februari 2015 var försäljningen 99,5 miljoner euro inkluderande även detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä samt produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från.

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka