Stockmannkoncernens försäljning i januari 2016

Helsingfors, Finland, 2016-02-18 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 18.2.2016 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernens försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade i januari med 1,4 procent och uppgick till 85,0 miljoner euro. Koncenens totala försäljning i januari var 102,2 miljoner euro.

Stockmann Retails försäljning inom kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 10,1 procent. Minskningen var planenlig och berodde på mindre mängder realisationsvaror än året innan. I Finland minskade försäljningen med 10,6 procent och i Baltikum med 7,7 procent.
Stockmann sålde sin varuhusverksamhet i Ryssland den 1 februari 2016. Den ryska varuhusverksamheten rapporteras som avvecklad verksamhet.

Lindex försäljning ökade med 5,5 procent enligt jämförbara valutakurser. Den goda försäljningsutvecklingen fortsatte med tillväxt i alla länder utom i Finland och Ryssland. Försäljningen i euro ökade med 6,6 procent, eller med 8,1 procent exklusive Ryssland.


Försäljningen (exklusive moms) i januari

  01/2016
Me
Förändr.-%, kvarvarande produktområden och verksamheter
Stockmann Retail, Finland 33,5 -10,6
Stockmann Retail, utlandet 7,1 -7,7
Stockmann Retail, totalt 40,6 -10,1
Lindex, totalt 44,4 8,1
Finland, total 38,5 -9,9
Utlandet, total 46,5 7,0
Stockmann, totalt, kvarvarande produktområden och verksamheter 85,0 -1,4


Kvarvarande produktområden och verksamheter exkluderar detaljhandelsverksamheten i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken och produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör).

Stockmanns totala försäljning i januari 2016 var 102,2 miljoner euro, inkluderande detaljhandelsverksamheten i Ryssland samt Hobby Hall. I januari 2015 var försäljningen 119,4 miljoner euro inkluderande även Seppälä samt produktområden i varuhusen som bolaget har avstått från.


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka