Omvandling av 22 348 Stockmanns A-aktier till B-aktier

Helsingfors, Finland, 2016-02-10 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Förändringar i aktiekapital och röster 10.2.2016 kl. 11.00 EET

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har vid sitt möte den 18 december 2015 godkänt en aktieägares begäran om omvandling av 22 348 av Stockmanns A-aktier till B-aktier enligt den 3:e paragrafen i bolagsordningen.

Efter omvandlingen uppgår bolagets antal A-aktier till 30 530 868 och B-aktiernas antal till 41 517 815. Omvandlingarna påverkade inte det totala antalet aktier, vilket är
72 048 683. Röstmängden för bolagets aktier uppgår efter omvandlingen till 346 826 495.

Aktieomvandlingarna infördes i handelsregistret den 10 februari 2016. De omvandlade aktierna blir föremål för offentlig handel på Nasdaq Helsinki tillsammans med gamla aktier från och med den 11 februari 2016.

Närmare information:
Saara Lifflander, jurist, tel. +358 9 121 3227

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka