Stockmann har sålt sin varuhusverksamhet i Ryssland

Helsingfors, Finland, 2016-02-01 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 1.2.2016 kl. 16.00 EET

Stockmann har i dag slutfört försäljningen av sin varuhusverksamhet i Ryssland till Reviva Holdings Limited i enlighet med börsmeddelandet som publicerades den 27 november 2015. Transaktionen har godkänts av konkurrensmyndigheterna i Ryssland.

Avståendet från varuhusverksamheten i Ryssland är en del av Stockmanns strategi att optimera sitt varuhusnätverk och att vända resultatet tillbaka till lönsamhet. Stockmann fortsätter att driva köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg i Ryssland.

Reviva köpte 100 procent av AO Stockmann, som är Stockmann Oyj Abp:s ryska dotterbolag, och tog över verksamheten i alla sju varuhus i Ryssland fr.o.m. den 1 februari 2016.


Den ryska varuhusverksamheten kommer att rapporteras som avvecklad verksamhet i bokslutet för år 2015. Stockmanns tre marknadsområden kommer i den finansiella rapporteringen att vara Finland, Sverige & Norge och Baltikum, Ryssland & övriga länder.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka