Korrigering: Stockmannkoncernens försäljning i december 2015

Helsingfors, Finland, 2016-01-15 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 15.1.2016 kl. 15.30 EET

Stockmann korrigerar förändringsprocenten för försäljnigen i december 2015 som publicerades i tabellen i börsmeddelandet i dag. Den rätta siffran för Stockmannkoncernens försäljningsförändring i december är -14,9 procent. Den tidigare rapporterade siffran -10,4 procent är förändringen i koncernens försäljning exklusive Seppälä. Försäljningssiffran i euro på 173,7 miljoner euro och försäljningsökningen på 1,6 procent inom fortlöpande produkt- och marknadsområden är korrekta i det ursprungliga meddelandet.

Det korrigerade meddelandet i sin helhet hittas nedan.

Stockmannkoncernens försäljning i december och för hela året 2015

Stockmannkoncernens försäljning i december uppgick till 173,7 miljoner euro, varav detaljhandeln under varumärkena Stockmann och Lindex exklusive Ryssland samt avslutade produktområden uppgick till 146,0 miljoner euro. Försäljningen inom fortlöpande produkt- och marknadsområden ökade med 1,6 procent tack vare Lindex utmärkta julförsäljning.

Koncernens försäljning för hela året 2015 uppgick till 1 563,0 miljoner euro, varav detaljhandeln under varumärkena Stockmann och Lindex exklusive Ryssland samt avslutade produktområden uppgick till
1 245,8 miljoner euro. Försäljningen inom fortlöpande produkt- och marknadsområden minskade med 1,3 procent.

”Under år 2015 förverkligade Stockmannkoncernen målmedvetet sin strategi och avstod från många verksamheter som stod utanför bolagets kärnaffärsverksamhet. Bolaget avstår även från detaljhandeln i Ryssland. I fortsättningen fokuserar vi på detaljhandeln under varumärkena Stockmann och Lindex samt på fastighetsaffärsverksamheten. Trots att försäljningen för hela årets del inte ökade inom vår kärnaffärsverksamhet, är riktningen den rätta. I december ökade Stockmanns jämförbara försäljning och under året har vi tagit marknadsandelar inom vårt största produktområde, mode, trots att vi har minskat våra prisdrivna kampanjer. Lindex hade en utmärkt framgång i julhandeln och ökade sin försäljning med över 8 procent i december”, säger Stockmanns verkställande direktör Per Thelin.

Stockmann sålde år 2015 Seppäläs och Akademiska Bokhandelns affärsverksamhet och ersatte varuhusens egna urval av bl.a. elektronik, böcker och leksaker med hyresgästers produkter. En ny ägare söks för Hobby Hall som idkar distanshandelsverksamhet i Finland. I november 2015 meddelade Stockmann att bolaget säljer sin varuhusverksamhet i Ryssland till Reviva Holdings Limited. Affärsverksamheten uppskattas överflyttas till den nya ägaren den 1 februari 2016. I bokslutet för år 2015 rapporterar Stockmann den ryska varuhusverksamheten som avvecklande verksamhet. Bokslutskommunikén publiceras den 18 februari 2016 kl. 8.00.

Försäljningen i december 2015

Stockmannkoncernens försäljning i december 2015 uppgick till 173,7 miljoner euro. Försäljningen inom fortlöpande produkt- och marknadsområden (exklusive detaljhandeln i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall och avslutade produktområden) ökade med 1,6 procent.

Stockmann Retails försäljning av fortlöpande produkt- och marknadsområden (exklusive Ryssland, Hobby Hall och avslutade produktområden), minskade med 5,6 procent. I Finland minskade varuhusens försäljning av fortlöpande produktområden med 6,2 procent, vilket delvis berodde på ett färre antal reakampanjer än tidigare. Den bästa tillväxten uppnåddes inom produktområdet kosmetik. I Baltikum minskade försäljningen av fortlöpande produktområden med 1,0 procent. I varuhusen i Ryssland minskade försäljningen i euro med 25,4 procent, vilket delvis berodde på rubelns försvagade kursutveckling.

Lindex försäljning ökade med 7,2 procent enligt jämförbara valutakurser. Den mycket goda tillväxten fortsatte i alla länder förutom i Ryssland och Polen där Lindex har lagt ned butiker under året. Av produktområdena stod barnkläder för den bästa tillväxten. Försäljningen i euro ökade med 8,3 procent eller 9,4 procent exklusive Ryssland.

Försäljningen år 2015

Stockmannkoncernens försäljning för år 2015 uppgick till 1 563,0 miljoner euro. Försäljningen inom fortlöpande produkt- och marknadsområden minskade med 1,3 procent.


Stockmann Retails försäljning av fortlöpande produkt- och marknadsområden minskade med 4,0 procent. I Finland minskade varuhusens försäljning av fortlöpande produktområden med 3,8 procent och i Baltikum med 4,9 procent. I varuhusen i Ryssland minskade försäljningen i euro med 25,8 procent huvudsakligen pga. rubelns svaga valutakurs.

Lindex försäljning ökade med 3,3 procent enligt jämförbara valutakurser. Tillväxt genererades på samtliga marknader. Försäljningen i euro ökade med 0,3 procent.

Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.


Försäljningen (exklusive moms) i december

  12/2015
Me
Förändr.-% Förändr.-%,
fortlöpande produkt- och marknadsområden*
Stockmann Retail, Finland 72,0 -21,7 -6,2
Stockmann Retail, utlandet 25,6 -19,2 -1,0
Stockmann Retail, totalt 97,7 -21,0 -5,6
Lindex, totalt 76,0 8,3 9,4
Finland totalt 81,2 -24,9 -4,2
Utlandet totalt 92,6 -3,5 7,7
Stockmann totalt 173,7 -14,9 1,6

 


Försäljningen (exklusive moms) i januari–december   

  1–12/2015
Me
Förändr.-% Förändr.-%,
fortlöpande produkt- och marknadsområden*
Stockmann Retail, Finland 629,9 -12,4 -3,8
Stockmann Retail, utlandet 267,5 -20,2 -4,9
Stockmann Retail, totalt 897,4 -14,9 -4,0
Lindex, totalt 649,5 0,3 1,3
Finland totalt 714,4 -16,5 -3,1
Utlandet totalt 848,6 -9,5 0,3
Stockmann totalt 1 563,0 -12,9 -1,3


* Inkluderar inte detaljhandeln i Ryssland, Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, flygplatsbutiken eller varuhusens avslutade produktområden (elektronik, böcker, sportredskap, leksaker och keldjurstillbehör).
Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:

Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka