Stockmanns resultatinformation år 2016

Helsinfors, Finland, 2015-12-15 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Finansiell kalender 15.12.2015 kl. 10.00 EET

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2015 publiceras den 18 februari 2016. Bolagets bokslut samt en elektronisk version av årsrapporten publiceras vecka 8. Den tryckta årsrapporten utkommer vecka 10.

Den ordinarie bolagsstämman är planerad att hållas den 15 mars 2016.

Delårsrapporterna för år 2016 publiceras enligt följande:
- delårsrapporten för januari–mars den 28 april 2016
- delårsrapporten för januari–juni den 12 augusti 2016
- delårsrapporten för januari–september den 28 oktober 2016

Bokslutskommunikén och delårsrapporterna publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska. Stockmann följer en 14 dagars tyst period före publiceringen av delårsrapporterna och bokslutskommunikén.

Dessutom publiceras månatliga meddelanden om försäljningsutvecklingen i Stockmann Retail och Lindex.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka