Stockmannkoncernens försäljning i november 2015

Helsingfors, Finland, 2015-12-11 12:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.12.2015 kl. 13.15 EET

Stockmannkoncernens försäljning i november 2015 uppgick till 118,0 miljoner euro. Stockmann har under året sålt Seppälä och Akademiska Bokhandeln och erbjuder inte längre själv elektronikprodukter i sina varuhus. Försäljningen exklusive Seppälä och böcker samt elektronik i varuhusen minskade med 0,8 procent enligt jämförbara valutakurser. På grund av den svaga ryska rubeln, minskade försäljningen i euro exklusive Seppälä, böcker och elektronik med 3,0 procent. November hade en försäljningsdag mer än året innan i Finland pga. timingen av alla helgons dag.

Stockmann Retail
Stockmann Retails försäljning, exklusive böcker och elektronik i varuhusen, minskade med 5,2 procent enligt jämförbara valutakurser. På grund av den svaga ryska rubeln minskade försäljningen i euro, exklusive böcker och elektronik, med 8,5 procent.

I Finland ökade försäljningen i varuhusen exklusive böcker och elektronik med 1,3 procent. Försäljningen ökade särskilt bra inom produktkategorin mode. Försäljningen inkluderande alla produktområden och Hobby Hall, minskade med 14,0 procent.

I utlandet minskade försäljningen med 8,7 procent enligt jämförbara valutakurser. På grund av den svaga ryska rubeln, minskade försäljningen i euro med 19,2 procent.

Lindex
Lindex försäljning ökade med 7,8 procent enligt jämförbara valutakurser. Försäljningen ökade särskilt bra på den största marknaden, Sverige. Försäljningen i euro ökade med 5,3 procent
.

Koncernens försäljningssiffror innefattar varuförsäljningen exklusive moms från varuhus och butiker inom Stockmann Retail och Fashion Chains. Sifforna innehåller inte övriga rörelseintäkter såsom hyresintäkter eller serviceavgifter.

Försäljningen (exklusive moms) i november

  11/2015
Me
Förändr.-% 1-11/2015
Me
Förändr.-%
Stockmann Retail, Finland 49,4 -14,0 557,9 -11,0
Stockmann Retail, utlandet 17,9 -19,2 241,9 -20,3
Stockmann Retail, totalt 67,4 -15,5 799,7 -14,0
Lindex, totalt 50,6 5,3 573,4 -0,6
Finland, totalt* 55,0 -18,1 633,2 -15,3
Finland, exkl. Seppälä 55,0 -12,5 621,3 -10,0
Utlandet, totalt* 63,0 -5,1 756,1 -10,2
Utlandet, exkl. Seppälä 62,9 -3,0 751,9 -8,0
Stockmann totalt* 118,0 -11,6 1 389,3 -12,6
Stockmann, totalt exkl. Seppälä 118,0 -7,7 1 373,1 -8,9


* Inkluderar Seppälä t.o.m. den 31 mars 2015.
Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:

Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka