Stockmanns nya distributionscenter erhöll guldnivåns LEED-miljöcertifikat

Stockmanns distributionscenter som startar sin verksamhet i april 2016 har tilldelats det internationella miljöcertifikatet LEED på guldnivå. Det högt automatiserade ditributionscentret beläget i Tusby, kommer att effektivt betjäna Stockmann varuhus i både Finland och Baltikum samt Stockmanns nätbutik.                            

Vid planeringen av den 29 000 kvadratmeter stora byggnaden har både hållbar utveckling och miljöaspekter beaktats. I distributionscentret utnyttjas t.ex. geoenergi. Målet för byggnadsprojektet var att nå LEED Silver-miljöcertifikatet, men med de 60 LEED-poängen uppnådde projektet Gold-nivån. Projektet fick goda poäng bl.a. i energieffektivitet, tack vare utnyttjandet av jordvärme i byggnaden.

Byggherre för distributionscentret är SRV Rakennus Oy och som placerare och hyresvärd Ilmarinen. Projektchef Elina Laine, från Stockmanns logistikavdelning berättar att ”samarbetet med SRV och Ilmarinen har varit givande och fungerat väl. Problem som uppstått under projektets gång har vi löst tillsammans både snabbt och kostnadseffektivt. Under projektets gång har vi ofta kommit fram till bättre resultat än vi i början eftersträvat: med LEED-certifikatet strävade vi efter Silver-nivån men nådde Gold-nivån”.

Ytterligare information:
Elina Laine, projektchef, tel. 09 121 7732

Tillbaka